Kalite Yönetimi ve Faaliyetleri

STRATEJİK HEDEFLERİMİZ VE KALİTE ÇALIŞMALARIMIZ

2016 Yılı Kalite Hedeflerimiz
Sağlık Hizmetlerindeki Kaliteyi Artırmak
 1. Hastanemizi 57 yataktan 75 yataklı modern bir hastane haline getirmek ve bunu doluluk oranıyla destekleyerek hastalarımızın hizmetine sunmak.
 2. Hasta sayımızı %20 oranında artırmak ve kaliteli sağlık hizmeti sunmak.
 3. Hastanemizin 2015 yılına oranla Sezeryan doğum oranını %15 oranında düşürmek ve bunun için normal doğumu teşvik edecek yöntemler geliştirmek.
 4. Hastanemiz 2015 yılı Anne ölüm hızı olan 0 rakamını aynı seviyede tutmak
 5. Hastanemiz 2015 yılı Bebek ölüm hızı oranını aynı seviyede tutmak
Hastane İşletmeciliğinde Verimliliği Artırmak
 1. Hastanemizin Kalite-İnsan Kaynakları ve iş organizasyonunu kapsayacak HBYS programlı sistem yapmak ve bu sistem aracılığı ile işleri yürütmek, organize etmek.
 2. Kurumsal hizmetlere yönelik, TDX sisteminde hastane faaliyetlerimizin tamamını kapsayacak şekilde bir organizasyon yapısı oluşturmak ve bu kapsamda tüm çalışanların görev, yetki ve sorumluluklarını içinde bulunduran bir modül geliştirmek.
 3. TDX ile Komite-Ekip-Kurul üyelerini her çalışanın görebildiği bir alan yaratmak, ilgili üyelerden birinin komiteden ayrılması veya görevinden ayrılması durumunda yeni kişinin atanması için Yönetimin uyarılmasını sağlayacak düzenleme yapmak.
 4. TDX üzerinden Komite- Kurul ve Ekip Toplantılarını, eğitimlerdeki tecrübelerimizi ileri tarihli eğitimlere taşıyabilecek hale getirmek.
 5. TDX sistemi üzerinden Güvenlik raporlama bildirimi yapabilecek bir mekanizma geliştirmek, İSG ve İş yeri hekiminin önüne görevlendirme olacak şeklide bildirimin düşmesini sağlamak ve gerekli iyileştirme çalışmaları başlatmak.
 6. TDX üzerinden DÖF talep ve takip sistemi yaratmak, Kabul edilen DÖF üzerinden birim veya çalışanlara Görev verip görevlendirme üzerinden DÖF ün işlem aşamalarını görebilmek.
 7. TDX üzerinden Yıllık Eğitim planı, Aylık Durum kontrolü ile bir eğitimin takip ve Eğitim materyallerini standardize etmek.
 8. TDX Doküman yönetimini yazmak. Sisteminde Evrağı hazırlayan, Kontrol eden, Onaylayanın silsile şekliyle çalışmasını sağlamak, Doküman türüne göre seçim yapıldığı, Dökümana ilişkin birimlerin eklenebilip çıkarıldığı, Dökümana birim eklendiğinde veya Bir birime yeni doküman eklendiğinde ilgili çalışanların uyarıldığı, Revizyon yapıldığında Dökümanın ilk günden bu yana eski revizyonlarının takip edilebildiği, eski dökümanın kullanıcıdan saklandığı yöneticinin ulaşabildiği bir Doküman Yönetim Sistemi yazmak.
Hastane Personelini Nitelik Ve Nicelik Yönünden Geliştirmek
 1. İhtiyaçlar doğrultusunda idari ve sağlık personel sayısını artırmak
 2. 2016 yılında Toplamda 88 eğitim yapmak (20 adet SKS, 28 adet uyum ve adaptasyon eğitimi , 40 adet hizmet içi eğitim) ve bu eğitimleri %90 katılımla tamamlamak.
 3. 2016 yılında toplamda 90 adet Komite-Kurul-Ekip taplantısı yapmak ve %95 oranında eksiksiz tamamlamak.
 4. 2016 yılında Öz değerlendirme çalışmalarını ve prosedürünü hasta genelinde yaygınlaştırmak, öz değerlendirme öncesi ve sonrası bölümlerin kendi durumlarına ayna tutmak, Öz değerlendirme sonrası yapılacak hedef öz değerlendirme ile de personelin SKS açısından uyumunu ve çabasını görüp hedefi tutturan birim çalışanlarını tümden ödüllendirmek
 5. Öz değerlendirme çalışmalarını yıllık çalışma planına ve prosedürüne uygun standardize edip, Hastane standartlarını birimler tarafından uygulanabilirliğini değerlendirmek
Hasta Ve Çalışan Odaklı Hizmetler Sunmak
 1. Hastanemiz 2016 yılı Eylem Planı hazırlanmış olup, bu kapsamda hizmet kalitesini yükseltmek, hasta ve çalışan memnuniyetini daha iyi hale getirmek için gerekli işlemler, standart uygulamalar ve acil ihtiyaçlar hedeflenmiştir.
 2. 2016 yılı Çalışan Memnuniyet Anketleri sonuçlarına göre personel görüş ve önerilerini değerlendirmek, takibini yapıp öz değerlendirmeye göre personel ödüllendirmeleri yapmak.
 3. 2016 yılı için Hasta Memnuniyet oranını %90 oranına getirmek.
Tesis güvenliğini sağlamak
 1. Hastanemizde gerçekleşebilecek olası riskler belirlenip, analiz eden bir tablo oluşturmak.
 2. Bina turları ekibiyle Ayda 2 defa bina turlarını gerçekleştirmek, yapılan turlar sonrası değerlendirme toplantısı yapıp cihaz arıza bakımlarını yerinde tamamlandığını tespit etmek
Yatırım projeleri
 1. 87 araçlık otoparkımızı 115 araçlık otopark haline getirmek.
 2. Hastanemizin yanında bulunan belediyeye ait arsayı alıp bağımsız poliklinik binası yatırımını başlatmak.
2016 Yılı Kalite Faaliyetlerimiz
 • 1. Hastanemizi 75 yataklı modern bir hastane haline getirerek hastalarımıza sağlık hizmeti sunduk.
 • 2. Hastanemizi 115 araçlık otopark haline getirerek hastalarımızın hizmetine sunduk.
 • 3. Hastanemiz 2015 yılı Anne ölüm hızı aynı seviyede tutuldu.
 • 4. Hastanemiz 2015 yılı Bebek ölüm hızı aynı seviyede tutuldu.
 • 5. Hastanemizin 2015 yılına oranla Sezeryan doğum oranını %16,58 oranında düştü.
 • 6. TDX sistemini kurarak her Hastanemizin Kalite-İnsan Kaynakları ve iş organizasyonunu kapsayacak bu sistem aracılığı işleri organize ettik.
 • 7. 2016 yılı komite, kurul ve ekip üyeleri belirlenerek ilgililere tebliğ edilmiştir.
 • 8. 2016 yılı Sağlıkta Kalite Değerlendirmeleri için dökümanlar tekrar gözden geçirilmiş ve revize edilen 56 doküman ilgili dosyalarda eski dokümanlar ile değiştirilmiştir.
 • 9. 2016 yılında personellerin nitelik ve niceliklerini geliştirmeye yönelik 38 hizmet içi eğitim, 36 uyum eğitimi ve 13 SKS eğitimi olmak üzere toplamda 87 eğitim yapıldı.
 • 10. Yıllık plan dâhilinde komite-ekip-kurul toplantılarının %95’i eksiksiz gerçekleştirilmiş ve gerekli faaliyet ve düzenleme çalışmaları başlatılmıştır.
 • 11. Düzeltici önleyici faaliyetlerin takibine devam edilmiş, 2016 yılında toplam 57 DÖF talebi olduğu görülmüştür.
 • 12. Birim Kalite Sorumluları ile birim hedefleri için yıllık plan dâhilinde toplantılar gerçekleştirilmiştir.
 • 13. Yıllık plan dâhilinde Üst Yönetim Bina Turu ayda 2 kez olacak şekilde yapılarak gerekli düzenlemeler ve görevlendirmeler yapılmıştır.
 • 14. Çalışan risk değerlendirme çalışmaları tamamlanarak, risk değerlendirme raporu hazırlanmıştır.
 • 15. Güvenlik raporlama kapsamında analizler yapılıp takibi sağlanmıştır. 16. 2016 yılı öz değerlendirme planı, takvimi hazırlanarak ilgili değerlendiricilerin eğitimi yapılmıştır. Değerlendirme yanında hemşire, temizlik personeli, sekreter ve idari birimlerde çalışan personele yerinde uygulamalar eğitim verilmiştir.
 • 17. Öz değerlendirme süreci sonrasında tespit edilen uygunsuzluklar birim kalite sorumluları ile görüşülerek değerlendirilmiş ve DÖF’ ler başlatılarak takibi yapılmıştır. Öz değerlendirme raporu hazırlanarak üst yönetime sunulmuştur. 18. Hastanemizin hasta kabul giriş kısmında, servis katlarında, poliklinik koridorlarında bulunan plexi kutularımıza bıraktığımız A4 ebatında 3 kıvrımlı olan yeni tasarım el broşürlerimiz hastalarımızı bilgilendirmek amacı ile hastanemiz içerisinde kullanılmaya devam edilmiştir.
 • 19. Lejyonel hastalığını tesisimizde tehdit haline gelmesini önlemek için kurul oluşturulup ilgili birimler tarafından bakımı ve takibi yapılmıştır.
 • 20. Daha kurumsal, kullanışlı ve kolay ulaşılabilir yeni yaka kartı kullanmaya başlanmıştır.
 • 21. Acil servis kapısına ve saha kısmına bakan kamera yerleştirmesi yapılıp hasta ve çalışan güvenliği sağlandı.
 • 22. Hastane içi güvenliğini sağlamak amacı ile hastane araç giriş noktamızda araç giriş çıkış kontrolleri uygulaması başlandı.
 • 23. Hastane dış görselliğini canlandırmak ve aynı zamanda bilgilendrime amacı ile MR, BT, FTR, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Üroloji, Kardiyoloji ve Göz poliklinikleri içerikli delikli dış giydirme çalışmaları yapıldı.
 • 24. Panik değer sonucu veren hastalarda sistemsel uyarı verilerek hasta doktoruna, laboratuvar ekibine ve kat personellerine duyurmak amacı ile hoparlör sistemi kurduk.
 • 25. Hasta yakınlarının ameliyata alınmış hastalarını takip edebilmeleri için TV’den bilgi akışı sağladık.
 • 26. Hastanemizin bodrum katında trafo yerinde UPS'lerin olduğu alanda olası su baskınlarından kurunmak için bir drenaj sistemi kurularak Çamur motoru ile birikecek suların dışarı atılması sağlandı.
 • 27. Bina güvenliğinde tehlike yaratan 450 KW’lık trafomuz, yerinden çıkarılmış, köşk binalı, güvenli ve kapasitesi artırılmış kendinden Regelli 1250 KW’lık trafo ile değişerek bina ve cihaz güvenliği sağlandı.
 • 28. Çalışan Memnuniyet Anketleri sonucuna göre personellerin görüş ve önerileri değerlendirilip iyileştirme çalışmaları başlandı. Personel motivasyonunu artırmak için ödüllendirmeler ve teşekkür belgeleri kapsamında uygulamalar arttı, daha rahat çalışma alanı sağlamak için yeni koltuklar alındı, personellerin kendilerini güvende hissedebilmeleri için güvenlik devriyeleri sıklaştı. Sıkıntılara çözüm bulabilmek için birim toplantıları ayda bir olacak şekilde düzenlendi. İletişimde meydana gelen sıkıntıları azaltmak için personellere iletişim eğitimleri verildi.
2017 Yılı Kalite Hedeflerimiz

2017 STRATEJİK HEDEFLERİMİZ

 1. Hasta sayımızı %20 oranında artırmak ve kaliteli sağlık hizmeti sunmak.
 2. Hastanemizin 2016 yılına oranla Sezeryan doğum oranını %15 oranında düşürmek ve bunun için normal doğumu teşvik edecek yöntemler geliştirmek.
 3. Hastanemiz 2016 yılı Anne ölüm hızı olan 0 rakamını aynı seviyede tutmak
 4. Hastanemiz 2016 yılı Bebek ölüm hızı oranını düşürmek.

Hastane İşletmeciliğinde Verimliliği Artırmak

TDX sisteminden demirbaş modülü oluşturmak. cihazların kalibrasyon tarihine sistem aracılığı ile ulaşmak, Cihaz arızalandığında SMS ile ilgililerin bilgilendirilmesini sağlayıp görevlendirmeyle takibinin sağlamak.

Hastane Personelini Nitelik Ve Nicelik Yönünden Geliştirmek

 1. İhtiyaçlar doğrultusunda idari ve sağlık personel sayısını artırmak
 2. 2017 yılında Toplamda 85 eğitim yapmak ve bu eğitimleri %90 katılımla tamamlamak.
 3. 2017 yılında toplamda 80 adet Komite-Kurul-Ekip toplantısı yapmak ve %95 oranında eksiksiz tamamlamak.
 4. 2017 yılında Öz değerlendirme çalışmalarını ve prosedürünü hasta genelinde yaygınlaştırmak, öz değerlendirme öncesi ve sonrası bölümlerin kendi durumlarına ayna tutmak, Öz değerlendirme sonrası yapılacak hedef öz değerlendirme ile de personelin SKS açısından uyumunu ve çabasını görüp hedefi tutturan birim çalışanlarını tümden ödüllendirmek
 5. Öz değerlendirme çalışmalarını yıllık çalışma planına ve prosedürüne uygun standardize edip, Hastane standartlarını birimler tarafından uygulanabilirliğini değerlendirmek.
 6. SKS Kalite değerlendirmeleri sonrası gerekli alanlarda revizyonlar yapmak.
Hasta Ve Çalışan Odaklı Hizmetler Sunmak
 1. Hastanemiz 2017 yılı Eylem Planı hazırlanmış olup, bu kapsamda hizmet kalitesini yükseltmek, hasta ve çalışan memnuniyetini daha iyi hale getirmek için gerekli işlemler, standart uygulamalar ve acil ihtiyaçlar hedeflenmiştir.
 2. 2017 yılı Çalışan Memnuniyet Anketleri sonuçlarına göre personel görüş ve önerilerini yılda 2 kez olacak şekilde değerlendirmek, takibini yapıp öz değerlendirmeye göre personel ödüllendirmeleri yapmak.
 3. 2016 Çalışan Memnuniyet Anketleri raporlarına göre; birim sorumluları ile istenilen düzeyde iletişim kurulmadığından bunun neden olduğu aksaklıkları gidermek amacıyla özellikli görevlendirme yapılıp personeller arası iletişim bağının güçlenmesini sağlamak.
 4. 2017 yılı için Hasta Memnuniyet oranını %90 oranına getirmek.

2017 GÖSTERGE HEDEFLERİMİZ

AÇIKLAMA

2016 VERİLERİ

ORTALAMA

2017 HEDEFLERİ

ORTALAMA

HBa1c Oranı

40 Hasta

Ortalama 30 Hasta Seviyesine Çekme

Acil Servis İkinci Muayene Oranı

57 hasta

30 hasta seviyesine çekmek

Ameliyathane Hatalı Dosya Oranı

3 dosya

Sıfır dosya

Düşen Hasta Oranı

1 hasta

Sıfır hasta

Ex Hasta Oranı

3 hasta

1 hasta

Güvenlik Cerrahi Kontrol Listesi Kullanım Oranı

6 adet

Sıfır dosya

Ayaktan Hasta Memnuniyet Oranı

%90

%93 seviyesine çekmek

Yatan Hasta Memnuniyet Oranı

%97

Aynı Seviyede Tutmak

Acil Servis Memnuniyet Oranı

%83

%85 seviyesine çekmek

Çalışan Memnuniyet Oranı

%62

%80 seviyesine çekmek

Hemşire Bölüm Değiştirme Oranı

3 personel

Aynı Seviyede Tutmak

Konsültasyon Hekim Ulaşım Süresi Oranı ( 0-15 arası )

44 hasta

%40 seviyesine çıkartmak

Konsültasyon Hekim Ulaşım Süresi Oranı ( 16-30 arası)

112 hasta

%55 seviyesine indirmek

Konsültasyon Hekim Ulaşım Süresi Oranı ( 30’dan Büyük)

19 hasta

%5 seviyesine indirmek

Kontraslı Madde İle Çekilen Tomografi Oranı

%17,44

%15 seviyesine indirmek

Acil Servis Müşahede Kalma Oranı ( 0-30 arası )

%42,6

%60 seviyesine çıkarmak

Acil Servis Müşahede Kalma Oranı ( 31-60 arası )

%21,5

%30 seviyesine çıkarmak

Acil Servis Müşahede Kalma Oranı ( 60’tan Büyük )

%35,9

%10 seviyesine indirmek

Ön Vikrektomi Yapılan Hasta Oranı

%0

Aynı Seviyede Tutmak

Personel Devir Hızı ( İşe Giriş )

10 personel

%50 oranında azaltmak

Personel Devir Hızı ( İşten Çıkış )

8 personel

%50 oranında azaltmak

Sezeryan Oranı

85 hasta

Aynı Seviyede Tutmak

Yoğunbakım Bası Ülseri Oranı

%0

Aynı Seviyede Tutmak

<li>