Cildiye

Uzman Doktor Nevin KALKANLI ELBEY

Dermatoloji (Cildiye)

2021 yılından beri Hastanemiz Özel Bağlar Hastanesinde Deri ve Zührevi hastalıklar uzmanı olarak çalışmakta

Hafta içi 08:30 – 17:00
Hafta Sonu 09:00 – 13:00 saatler arasında çalışmakta.

DENEYİMLERİ

DİYARLIFE HASTANESİ
BİLİM TIP SAĞLIK MERKEZİ
DİCLE ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ


EĞİTİM

Mezun Olduğu Tıp Fakültesi: ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Uzmanlık Yeri: DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
Uzmanlık tezi özeti: Uzmanlık Tezi Başlığı: Dermotoloji polikliniğine başvuran 148 vitiligolu hastanın klinik değerlendirilmesi. Tez Danışmanı: Doç. Dr. Mustafa Arıca
Doktora: TIBBİ MİKROBİYOLOJİ DİCLE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
TIBBİ İLGİ ALANLARI;
*DERMATOLOGY

*PhD in Microbiology

*ANTİ AGİNS

*AESTHETİCH

*MEDİCİNE

*DERMAL FİLLERS

*HEALTCARE

*LASER HAİR REMOVAL

*CHEMİCAL PEELS

*MESOTHERAPY

*SKİN CARE

*BOTOX COSMETİC

*ACNE

*SURGERY

*EMERGENY MEDİCİNE

*LİFE SCİENCES

*İNTERNAL MEDİCİNE

*PUBLİC HEALTH

Özel Bağlar Hastanesi
Komite - Kurul - Ekip Üyelikleri

Türk Dermatoloji Derneği
Türkiye Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Derneği


Katıldığı Ulusal ve Uluslararası Kongreler

• Uluslararası Makaleler • Kalkanli S, Kalkanli N, Deveci E, Dal T, Baran O. Effects of Formaldehyde and Vimentin Expression in Rat Skin. Int J Morphol. 2013; 31 (3):845-848.
• Kalkanli S, Kalkanli N, Deveci E, Aktas A, Baran O, Dal T. CD117 Expression in rats treated with nicotine skin “A study Immunohistochemical and Histopathological”. Acta Medica Mediterranea. 2013; 29: 303.
• Kalkanli S, Simsek S, Balkan M, Akbas H, Isi H, Oral D, Turkyılmaz A, Fidanboy M, Deveci E, Baran O, Kalkanli N, Alp MN, Budak T. Genetics analysis with Down syndrome and histopathological examination of buccal epithelial cells. Int J Morphol. 2013; 31(2):668-671.
• Kalkanli N, Kalkanli S. Classification and comperative study of vitiligo in Southeast of Turkey with biochemical and immunological parameters. Clin Ter. 2013; 164 (5): 397- 402.
• Aytekin S, Tarlan N, Kalkanli N, Yaldiz M, Unlu G. Pyoderma gangrenosum in pregnancy. Journal of The European Academy of Dermatology and Venerelogy. 2002;16(5):546-548.
• Ulusal Bildiriler
• Katar S, Kalkanlı N. Harlequin İktiyozis Tedavisinde: Acitretin, 23. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO-23),19-22 Nisan 2015, Adana.
• Kalkanlı S, Kalkanlı N, Deveci E, Aktaş A, Baran Ö, Dal T. Nikotin uygulanan sıçanlarda deride CD117 ekspresyonu. 22. Ulusal İmmünoloji Kongresi, 27-30 Nisan 2013, Çeşme, İzmir.
• Kalkanlı S, Kalkanlı N, Deveci E, Aktaş A, Dal T, Baran Ö. Sıçan derilerinde formaldehitin etkileri ve Vimentin ekspresyonu. 22. Ulusal İmmünoloji Kongresi, 27-30 Nisan 2013, Çeşme, İzmir.
• Kalkanlı N, Alp S, Aytekin S. Dicle Üniversitesi Dermatoloji polikliniğine başvuran 34 Liken Planuslu olgunun klinik özellikleri, XVI. Prof. Dr. A. Lütfu Tat Simpozyumu, 31 Ağustos- 04 Eylül 2003, Ankara.
• Akdeniz S, Harman M, Selek N, Alp S, Yağdıran DÖ, Kalkanlı N. Liken Planus tedavisinde düşük doz düşük molekül ağırlıklı heparinin (Enoksaparin) etkinliğinin değerlendirilmesi, XVI. Prof. Dr. A. Lütfu Tat Simpozyumu, 31 Ağustos- 04 Eylül 2003, Ankara.
• Akdeniz S, Harman M, Yaldız M, Kalkanlı N. İncontinentia Pigmenti: Bir olgu. XV. Prof. Dr. A. Lütfu Tat Simpozyumu, 30 Eylül- 04 Ekim 2001, Ankara.
• Aytekin S, Kalkanlı N, Tarlan N, Yaldız M, Türkmen H, Ünlü G. Pyoderma Gangrenozumlu hamile bir olgu, 26 Eylül- 01 Ekim 2000, Belek, Antalya.
• Aytekin S, Türkmen H, Şimşek M, Alp S, Çetin H, Kalkanlı N. Kronik Ürtikerli 31 hastada otolog serum deri testi ve etiyolojik faktörlerin araştırılması, XVIII. Ulusal Dermatoloji Kongresi, 26 Eylül-01 Ekim 2000, Belek, Antalya.


Sertifikalar:Translate »