Gastroenteroloji

Uzman Doktor Zülfükar Bilge

Gastroenteroloji

2017 Yılından itibaren Özel Bağlar Hastanesinde;
Hafta içi Hafta içi 08:30 – 17:00
Hafta Sonu 09:00 – 13:00 saatler arasında çalışmakta.

DENEYİMLERİ

2001-2003 Bitlis 112 Komuta Kontrol merkezi
2003-2005 Diyarbakır Bismil Kağıtlı Sağlık Ocağı
2005-2006 Diyarbakır Çınar Sağlık Merkezi
2006-2010 Dicle Üniversitesi İç Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi
2010-2011 Şanlıurfa Siverek Devlet Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanlığı
2011-2015 Ankara Yüksek İhtisas Hastanesi Gastroenteroloji Yandal Uzmanlık Eğitimi
2015-2017 Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji uzmanlığı


EĞİTİM

Mezun Olduğu Tıp Fakültesi: Dicle Unv. Tıp Fakültesi
Mezuniyet Tarihi: 2001
Uzmanlık Yeri ve Tarihi: Dicle Unv. Tıp Fakültesi 2010
Gastroenteroloji Uzmanlık yeri : Ankara Yüksek ihtisas Hastanesi
Uzmanlık Tezi:Kanser Hastalarında Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi yöntemlerinin Kullanımı

Özel Bağlar Hastanesi
Komite - Kurul - Ekip Üyelikleri

-


Bilimsel yayınlar

1-Cirrhosis with ascites: Is the presence of hemorrhagic ascites an indicator of poor prognosis? Yıldız H, Akdoğan M, Suna N, Öztaş E, Kuzu UB, Bilge Z, Aydınlı O, Taşkıran İ. Turk J Gastroenterol. 2016 Jul;27(4):349-53. doi: 10.5152/tjg.2016.160042. Epub 2016 Apr 28.
2-The Prevalence of Barrett Esophagus Diagnosed in the Second Endoscopy: A Retrospective, Observational Study at a Tertiary Center. Suna N, Parlak E, Kuzu UB, Yildiz H, Koksal AS, Oztas E, Sirtas Z, Yuksel M, Aydinli O, Bilge Z, Taskiran I, Sasmaz N. Medicine (Baltimore). 2016 Apr;95(14):e3313.
3-The change in microorganisms reproducing in bile and blood culture and antibiotic susceptibility over the years. Suna N, Yıldız H, Yüksel M, Parlak E, Dişibeyaz S, Odemiş B, Aydınlı O, Bilge Z, Torun S, Tezer Tekçe AY, Taşkıran I, Saşmaz N. Turk J Gastroenterol. 2014 Jun;25(3):284-90.
4-Complementary and alternative medicine usage in cancer patients in southeast of Turkey. Kucukoner M, Bilge Z, Isıkdogan A, Kaplan MA, Inal A, Urakci Z. Afr J Tradit Complement Altern Med. 2012 Oct 1;10(1):21-5. eCollection 2012..
5-Kissing gastric ulcers due to blunt trauma to the stomach.Köksal AŞ, Suna N, Bilge Z, Yldz H, Eminler AT, Öztaş E, Parlak E. Gastroenterol Nurs. 2016 Mar-Apr;39(2):131-3.
6-A surprising finding: enterogastric and enteropancreatic fistulas in Crohn disease. Oztas E, Bilge Z, Ozin YO, Ozdemir M, Koksal AS, Kayacetin E. Gastroenterol Nurs. 2014 Jul-Aug;37(4):300-2.
7-Perianal abscess as a complication of intravesical administration of bacillus Calmette-Guerin for bladder cancer.Köksal AS, Bilge Z, Torun S, Saşmaz N, Yazicioğlu AH. Acta Gastroenterol Belg. 2013 Jun;76(2):260.
8-Basaranoglu, M., Yuksel, M., Cengiz, Y., Yildiz, H., & Bilge, Z. (2014). Increased prevalence of chronic type pancreas parancyhmal changes in patients with celiac disease characterized by echoendoscopy. Pancreatology,14(3), S41.
9-Bilge Z, Dişibeyaz S, Ödemiş B, Parlak E, Şaşmaz N (2014). Post-ERCP pankreatiti önlemedeprofilaktik pankreatik 5 Fr plastik stent yerleştirilen hastalardaki pankreatit sıklığı ve bu stentlerin 3 günün sonundaki spontan migrasyon oranı. akademik gastroenteroloji dergisi, 13(3).
10-Bayan K, Tüzün Y, Yılmaz Ş, Bilge Z, Canoruç F (2009). A Young Patient with Gastric Cancer: Alarm Symptoms in Dyspepsia. Turkiye Klinikleri Journal of Gastroenterohepatology, 16(1), 24.
11-Tak, A. Z. A., Altun, Y., Sağlam, S., Bilge, Z., Ekmekçi, B., Çağ, İ., & Dayan, E. (2016). Hipokalemik Periyodik Paralizi Kliniği ile Prezente Olan Erişkin Tip Çölyak Hastalığı. Eur J Health Sci, 2(1), 28-30.
12-Bilge Z, Tunç B,Torun S, Yıldız H, Suna N, Özin Y. Ö, Şaşmaz N. (2012). Mesane tümörü benzeri görünüme yol açan enterovezikal fistüllü bir Crohn vakası. akademik gastroenteroloji dergisi,11(3).
13-Tunç B, Bilge Z, Taşkıran İ, Yüksel M, Aydınlı O, Kayaçetin E. (2012). Vulva tutulumlu nadir bir Crohn vakası. akademik gastroenteroloji dergisi, 11(3)
14-Bilge Z, Öztaş E, Özin Y. Ö,Öztaş E, D İşibeyaz S. Rektumda yabancı cisim; intrauterin araç
15-A case of acute pancreatitis and acute renal failure due to aortic dissection. Sariaydin, M., Algin, A., & Bilge, Z. J Turgut Ozal Med Cent.
16-Torun S, Suna N, Kuzu U. B, Yüksel M, Bilge Z, Aydınlı O,Kayaçetin E. Hemoklips ile endoskopik tedaviye rağmen devam eden duodenal ülser kanaması olan bir hastada “Ankaferd Blood Stopper” ile kanama kontrolünün sağlandığı bir olgu.
17-Kolonik iskemi. Zülfükar Bilge, Aydın Şeref Köksal.Güncel Gastroenteroloji.20/4, Aralık 2016


Sertifikalar:


Translate »