Kalite Yönetimi ve Faaliyetleri

STRATEJİK HEDEFLERİMİZ VE KALİTE ÇALIŞMALARIMIZ

2022 Yılı Kalite Hedeflerimiz
Sağlık Hizmetlerindeki Kaliteyi Arttırmak
 • Hasta sayımızı %20 oranında arttırmak ve kaliteli sağlık hizmeti sunmak.
 • Hastanemizin 2022 yılına oranla Primer Sezaryen doğum oranını %18’e düşürmek ve bunun için normal doğumu teşvik edecek yöntemler geliştirmek.
 • Hastanemiz 2023 yılı Anne ölüm hızı olan 0 rakamını aynı seviyede tutmak
 • Hastanemiz 2023 yılı Bebek ölüm hızı oranını düşürmek.
Hastane İşletmeciliğinde Verimliliği Arttırmak
 • Eğitimlerin verimliliğini takip edebilmek ve daha objektif sonuçlar alabilmek için Eğitim Değerlendirme modülü geliştirip “SMS bildirim programı” ile katılımcıların görüş ve önerisini alabileceğimiz bir modül yazmak.
 • Meslek –Cinsiyet –Eğitimci değerlendirme hatta görüş ve önerilere ulaşabilecek istatistiki verilere göre gerektiğinde; Fiziki ortam, eğitmen, Eğitim materyalleri düzeyinde düzenleyici önleyici faaliyetler başlatmak.
Hastane Personelini Nitelik Ve Nicelik Yönünden Geliştirmek
 • İhtiyaçlar doğrultusunda idari ve sağlık personel sayısını arttırmak.
 • 2023 yılında eğitim sayısını arttırmak ve bu eğitimleri %90 katılımla tamamlamak.
 • 2023 yılında Komite-Kurul-Ekip toplantılarını eksiksiz yapmak ve %100 oranında eksiksiz tamamlamak.
 • 2023 yılında öz değerlendirme çalışmalarını ve prosedürünü hastane genelinde yaygınlaştırmak, öz değerlendirme öncesi ve sonrası bölümlerin kendi durumlarına ayna tutmak, öz değerlendirme sonrası yapılacak hedef öz değerlendirme ile de personelin SKS açısından uyumunu ve çabasını görüp hedefi tutturan birim çalışanlarını tümden ödüllendirmek.
 • Öz değerlendirme çalışmalarını yıllık çalışma planına ve prosedürüne uygun standardize edip, Hastane standartlarını birimler tarafından uygulanabilirliğini değerlendirmek.
 • SKS Kalite değerlendirmeleri sonrası gerekli alanlarda revizyonlar yapmak.
Hasta Ve Çalışan Odaklı Hizmetler Sunmak
 • Hastanemiz Eylem Planı hazırlanmış olup, bu kapsamda hizmet kalitesini yükseltmek, hasta ve çalışan memnuniyetini daha iyi hale getirmek için gerekli işlemler, standart uygulamalar ve acil ihtiyaçlar hedeflenmiştir.
 • 2023 yılı Çalışan Memnuniyet Anketleri sonuçlarına göre analiz yapıp, öz değerlendirmeye göre personel ödüllendirmeleri yapmak.
 • 2022 Çalışan Memnuniyet Anketleri raporlarına göre; birim sorumluları ile istenilen düzeyde iletişim kurulmadığından bunun neden olduğu aksaklıkları gidermek amacıyla özellikli görevlendirme yapılıp personeller arası iletişim bağının güçlenmesini sağlamak.
 • 2023 yılı için Hasta Memnuniyet oranını %90 oranına getirmek.
 • Hasta Güvenliğini tehlikeye atacak unsurların (hasta düşmeleri, cerrahi güvenlik, transfüzyon güvenliği, hasta transferi vb) önlenmesi için personellere eğitim düzenlemek.
 • Çalışan Güvenliğini sağlamak, İş kazalarını oluşumundan önce engellemek bilinciyle; alan denetimlerini sıklaştırmak, gerekli ekipmanların bölüm bazlı alanlarda bulundurulmasını sağlayıp, kullanılmasını iş standardı haline getirmek.

Güncelleme Tarihi: 2023

Translate »