Kalite Yönetimi ve Faaliyetleri

STRATEJİK HEDEFLERİMİZ VE KALİTE ÇALIŞMALARIMIZ

2016 Yılı Kalite Hedeflerimiz
Sağlık Hizmetlerindeki Kaliteyi Artırmak
 1. Hastanemizi 57 yataktan 75 yataklı modern bir hastane haline getirmek ve bunu doluluk oranıyla destekleyerek hastalarımızın hizmetine sunmak.
 2. Hasta sayımızı %20 oranında artırmak ve kaliteli sağlık hizmeti sunmak.
 3. Hastanemizin 2015 yılına oranla Sezeryan doğum oranını %15 oranında düşürmek ve bunun için normal doğumu teşvik edecek yöntemler geliştirmek.
 4. Hastanemiz 2015 yılı Anne ölüm hızı olan 0 rakamını aynı seviyede tutmak
 5. Hastanemiz 2015 yılı Bebek ölüm hızı oranını aynı seviyede tutmak
Hastane İşletmeciliğinde Verimliliği Artırmak
 1. Hastanemizin Kalite-İnsan Kaynakları ve iş organizasyonunu kapsayacak HBYS programlı sistem yapmak ve bu sistem aracılığı ile işleri yürütmek, organize etmek.
 2. Kurumsal hizmetlere yönelik, TDX sisteminde hastane faaliyetlerimizin tamamını kapsayacak şekilde bir organizasyon yapısı oluşturmak ve bu kapsamda tüm çalışanların görev, yetki ve sorumluluklarını içinde bulunduran bir modül geliştirmek.
 3. TDX ile Komite-Ekip-Kurul üyelerini her çalışanın görebildiği bir alan yaratmak, ilgili üyelerden birinin komiteden ayrılması veya görevinden ayrılması durumunda yeni kişinin atanması için Yönetimin uyarılmasını sağlayacak düzenleme yapmak.
 4. TDX üzerinden Komite- Kurul ve Ekip Toplantılarını, eğitimlerdeki tecrübelerimizi ileri tarihli eğitimlere taşıyabilecek hale getirmek.
 5. TDX sistemi üzerinden Güvenlik raporlama bildirimi yapabilecek bir mekanizma geliştirmek, İSG ve İş yeri hekiminin önüne görevlendirme olacak şeklide bildirimin düşmesini sağlamak ve gerekli iyileştirme çalışmaları başlatmak.
 6. TDX üzerinden DÖF talep ve takip sistemi yaratmak, Kabul edilen DÖF üzerinden birim veya çalışanlara Görev verip görevlendirme üzerinden DÖF ün işlem aşamalarını görebilmek.
 7. TDX üzerinden Yıllık Eğitim planı, Aylık Durum kontrolü ile bir eğitimin takip ve Eğitim materyallerini standardize etmek.
 8. TDX Doküman yönetimini yazmak. Sisteminde Evrağı hazırlayan, Kontrol eden, Onaylayanın silsile şekliyle çalışmasını sağlamak, Doküman türüne göre seçim yapıldığı, Dökümana ilişkin birimlerin eklenebilip çıkarıldığı, Dökümana birim eklendiğinde veya Bir birime yeni doküman eklendiğinde ilgili çalışanların uyarıldığı, Revizyon yapıldığında Dökümanın ilk günden bu yana eski revizyonlarının takip edilebildiği, eski dökümanın kullanıcıdan saklandığı yöneticinin ulaşabildiği bir Doküman Yönetim Sistemi yazmak.
Hastane Personelini Nitelik Ve Nicelik Yönünden Geliştirmek
 1. İhtiyaçlar doğrultusunda idari ve sağlık personel sayısını artırmak
 2. 2016 yılında Toplamda 88 eğitim yapmak (20 adet SKS, 28 adet uyum ve adaptasyon eğitimi , 40 adet hizmet içi eğitim) ve bu eğitimleri %90 katılımla tamamlamak.
 3. 2016 yılında toplamda 90 adet Komite-Kurul-Ekip taplantısı yapmak ve %95 oranında eksiksiz tamamlamak.
 4. 2016 yılında Öz değerlendirme çalışmalarını ve prosedürünü hasta genelinde yaygınlaştırmak, öz değerlendirme öncesi ve sonrası bölümlerin kendi durumlarına ayna tutmak, Öz değerlendirme sonrası yapılacak hedef öz değerlendirme ile de personelin SKS açısından uyumunu ve çabasını görüp hedefi tutturan birim çalışanlarını tümden ödüllendirmek
 5. Öz değerlendirme çalışmalarını yıllık çalışma planına ve prosedürüne uygun standardize edip, Hastane standartlarını birimler tarafından uygulanabilirliğini değerlendirmek
Hasta Ve Çalışan Odaklı Hizmetler Sunmak
 1. Hastanemiz 2016 yılı Eylem Planı hazırlanmış olup, bu kapsamda hizmet kalitesini yükseltmek, hasta ve çalışan memnuniyetini daha iyi hale getirmek için gerekli işlemler, standart uygulamalar ve acil ihtiyaçlar hedeflenmiştir.
 2. 2016 yılı Çalışan Memnuniyet Anketleri sonuçlarına göre personel görüş ve önerilerini değerlendirmek, takibini yapıp öz değerlendirmeye göre personel ödüllendirmeleri yapmak.
 3. 2016 yılı için Hasta Memnuniyet oranını %90 oranına getirmek.
Tesis güvenliğini sağlamak
 1. Hastanemizde gerçekleşebilecek olası riskler belirlenip, analiz eden bir tablo oluşturmak.
 2. Bina turları ekibiyle Ayda 2 defa bina turlarını gerçekleştirmek, yapılan turlar sonrası değerlendirme toplantısı yapıp cihaz arıza bakımlarını yerinde tamamlandığını tespit etmek
Yatırım projeleri
 1. 87 araçlık otoparkımızı 115 araçlık otopark haline getirmek.
 2. Hastanemizin yanında bulunan belediyeye ait arsayı alıp bağımsız poliklinik binası yatırımını başlatmak.
2016 Yılı Kalite Faaliyetlerimiz
 • 1. Hastanemizi 75 yataklı modern bir hastane haline getirerek hastalarımıza sağlık hizmeti sunduk.
 • 2. Hastanemizi 115 araçlık otopark haline getirerek hastalarımızın hizmetine sunduk.
 • 3. Hastanemiz 2015 yılı Anne ölüm hızı aynı seviyede tutuldu.
 • 4. Hastanemiz 2015 yılı Bebek ölüm hızı aynı seviyede tutuldu.
 • 5. Hastanemizin 2015 yılına oranla Sezeryan doğum oranını %16,58 oranında düştü.
 • 6. TDX sistemini kurarak her Hastanemizin Kalite-İnsan Kaynakları ve iş organizasyonunu kapsayacak bu sistem aracılığı işleri organize ettik.
 • 7. 2016 yılı komite, kurul ve ekip üyeleri belirlenerek ilgililere tebliğ edilmiştir.
 • 8. 2016 yılı Sağlıkta Kalite Değerlendirmeleri için dökümanlar tekrar gözden geçirilmiş ve revize edilen 56 doküman ilgili dosyalarda eski dokümanlar ile değiştirilmiştir.
 • 9. 2016 yılında personellerin nitelik ve niceliklerini geliştirmeye yönelik 38 hizmet içi eğitim, 36 uyum eğitimi ve 13 SKS eğitimi olmak üzere toplamda 87 eğitim yapıldı.
 • 10. Yıllık plan dâhilinde komite-ekip-kurul toplantılarının %95’i eksiksiz gerçekleştirilmiş ve gerekli faaliyet ve düzenleme çalışmaları başlatılmıştır.
 • 11. Düzeltici önleyici faaliyetlerin takibine devam edilmiş, 2016 yılında toplam 57 DÖF talebi olduğu görülmüştür.
 • 12. Birim Kalite Sorumluları ile birim hedefleri için yıllık plan dâhilinde toplantılar gerçekleştirilmiştir.
 • 13. Yıllık plan dâhilinde Üst Yönetim Bina Turu ayda 2 kez olacak şekilde yapılarak gerekli düzenlemeler ve görevlendirmeler yapılmıştır.
 • 14. Çalışan risk değerlendirme çalışmaları tamamlanarak, risk değerlendirme raporu hazırlanmıştır.
 • 15. Güvenlik raporlama kapsamında analizler yapılıp takibi sağlanmıştır. 16. 2016 yılı öz değerlendirme planı, takvimi hazırlanarak ilgili değerlendiricilerin eğitimi yapılmıştır. Değerlendirme yanında hemşire, temizlik personeli, sekreter ve idari birimlerde çalışan personele yerinde uygulamalar eğitim verilmiştir.
 • 17. Öz değerlendirme süreci sonrasında tespit edilen uygunsuzluklar birim kalite sorumluları ile görüşülerek değerlendirilmiş ve DÖF’ ler başlatılarak takibi yapılmıştır. Öz değerlendirme raporu hazırlanarak üst yönetime sunulmuştur. 18. Hastanemizin hasta kabul giriş kısmında, servis katlarında, poliklinik koridorlarında bulunan plexi kutularımıza bıraktığımız A4 ebatında 3 kıvrımlı olan yeni tasarım el broşürlerimiz hastalarımızı bilgilendirmek amacı ile hastanemiz içerisinde kullanılmaya devam edilmiştir.
 • 19. Lejyonel hastalığını tesisimizde tehdit haline gelmesini önlemek için kurul oluşturulup ilgili birimler tarafından bakımı ve takibi yapılmıştır.
 • 20. Daha kurumsal, kullanışlı ve kolay ulaşılabilir yeni yaka kartı kullanmaya başlanmıştır.
 • 21. Acil servis kapısına ve saha kısmına bakan kamera yerleştirmesi yapılıp hasta ve çalışan güvenliği sağlandı.
 • 22. Hastane içi güvenliğini sağlamak amacı ile hastane araç giriş noktamızda araç giriş çıkış kontrolleri uygulaması başlandı.
 • 23. Hastane dış görselliğini canlandırmak ve aynı zamanda bilgilendrime amacı ile MR, BT, FTR, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Üroloji, Kardiyoloji ve Göz poliklinikleri içerikli delikli dış giydirme çalışmaları yapıldı.
 • 24. Panik değer sonucu veren hastalarda sistemsel uyarı verilerek hasta doktoruna, laboratuvar ekibine ve kat personellerine duyurmak amacı ile hoparlör sistemi kurduk.
 • 25. Hasta yakınlarının ameliyata alınmış hastalarını takip edebilmeleri için TV’den bilgi akışı sağladık.
 • 26. Hastanemizin bodrum katında trafo yerinde UPS'lerin olduğu alanda olası su baskınlarından kurunmak için bir drenaj sistemi kurularak Çamur motoru ile birikecek suların dışarı atılması sağlandı.
 • 27. Bina güvenliğinde tehlike yaratan 450 KW’lık trafomuz, yerinden çıkarılmış, köşk binalı, güvenli ve kapasitesi artırılmış kendinden Regelli 1250 KW’lık trafo ile değişerek bina ve cihaz güvenliği sağlandı.
 • 28. Çalışan Memnuniyet Anketleri sonucuna göre personellerin görüş ve önerileri değerlendirilip iyileştirme çalışmaları başlandı. Personel motivasyonunu artırmak için ödüllendirmeler ve teşekkür belgeleri kapsamında uygulamalar arttı, daha rahat çalışma alanı sağlamak için yeni koltuklar alındı, personellerin kendilerini güvende hissedebilmeleri için güvenlik devriyeleri sıklaştı. Sıkıntılara çözüm bulabilmek için birim toplantıları ayda bir olacak şekilde düzenlendi. İletişimde meydana gelen sıkıntıları azaltmak için personellere iletişim eğitimleri verildi.
2017 Yılı Kalite Hedeflerimiz

2017 STRATEJİK HEDEFLERİMİZ

 1. Hasta sayımızı %20 oranında artırmak ve kaliteli sağlık hizmeti sunmak.
 2. Hastanemizin 2016 yılına oranla Sezeryan doğum oranını %15 oranında düşürmek ve bunun için normal doğumu teşvik edecek yöntemler geliştirmek.
 3. Hastanemiz 2016 yılı Anne ölüm hızı olan 0 rakamını aynı seviyede tutmak
 4. Hastanemiz 2016 yılı Bebek ölüm hızı oranını düşürmek.

Hastane İşletmeciliğinde Verimliliği Artırmak

TDX sisteminden demirbaş modülü oluşturmak. cihazların kalibrasyon tarihine sistem aracılığı ile ulaşmak, Cihaz arızalandığında SMS ile ilgililerin bilgilendirilmesini sağlayıp görevlendirmeyle takibinin sağlamak.

Hastane Personelini Nitelik Ve Nicelik Yönünden Geliştirmek

 1. İhtiyaçlar doğrultusunda idari ve sağlık personel sayısını artırmak
 2. 2017 yılında Toplamda 85 eğitim yapmak ve bu eğitimleri %90 katılımla tamamlamak.
 3. 2017 yılında toplamda 80 adet Komite-Kurul-Ekip toplantısı yapmak ve %95 oranında eksiksiz tamamlamak.
 4. 2017 yılında Öz değerlendirme çalışmalarını ve prosedürünü hasta genelinde yaygınlaştırmak, öz değerlendirme öncesi ve sonrası bölümlerin kendi durumlarına ayna tutmak, Öz değerlendirme sonrası yapılacak hedef öz değerlendirme ile de personelin SKS açısından uyumunu ve çabasını görüp hedefi tutturan birim çalışanlarını tümden ödüllendirmek
 5. Öz değerlendirme çalışmalarını yıllık çalışma planına ve prosedürüne uygun standardize edip, Hastane standartlarını birimler tarafından uygulanabilirliğini değerlendirmek.
 6. SKS Kalite değerlendirmeleri sonrası gerekli alanlarda revizyonlar yapmak.
Hasta Ve Çalışan Odaklı Hizmetler Sunmak
 1. Hastanemiz 2017 yılı Eylem Planı hazırlanmış olup, bu kapsamda hizmet kalitesini yükseltmek, hasta ve çalışan memnuniyetini daha iyi hale getirmek için gerekli işlemler, standart uygulamalar ve acil ihtiyaçlar hedeflenmiştir.
 2. 2017 yılı Çalışan Memnuniyet Anketleri sonuçlarına göre personel görüş ve önerilerini yılda 2 kez olacak şekilde değerlendirmek, takibini yapıp öz değerlendirmeye göre personel ödüllendirmeleri yapmak.
 3. 2016 Çalışan Memnuniyet Anketleri raporlarına göre; birim sorumluları ile istenilen düzeyde iletişim kurulmadığından bunun neden olduğu aksaklıkları gidermek amacıyla özellikli görevlendirme yapılıp personeller arası iletişim bağının güçlenmesini sağlamak.
 4. 2017 yılı için Hasta Memnuniyet oranını %90 oranına getirmek.

2017 GÖSTERGE HEDEFLERİMİZ

AÇIKLAMA

2016 VERİLERİ

ORTALAMA

2017 HEDEFLERİ

ORTALAMA

HBa1c Oranı

40 Hasta

Ortalama 30 Hasta Seviyesine Çekme

Acil Servis İkinci Muayene Oranı

57 hasta

30 hasta seviyesine çekmek

Ameliyathane Hatalı Dosya Oranı

3 dosya

Sıfır dosya

Düşen Hasta Oranı

1 hasta

Sıfır hasta

Ex Hasta Oranı

3 hasta

1 hasta

Güvenlik Cerrahi Kontrol Listesi Kullanım Oranı

6 adet

Sıfır dosya

Ayaktan Hasta Memnuniyet Oranı

%90

%93 seviyesine çekmek

Yatan Hasta Memnuniyet Oranı

%97

Aynı Seviyede Tutmak

Acil Servis Memnuniyet Oranı

%83

%85 seviyesine çekmek

Çalışan Memnuniyet Oranı

%62

%80 seviyesine çekmek

Hemşire Bölüm Değiştirme Oranı

3 personel

Aynı Seviyede Tutmak

Konsültasyon Hekim Ulaşım Süresi Oranı ( 0-15 arası )

44 hasta

%40 seviyesine çıkartmak

Konsültasyon Hekim Ulaşım Süresi Oranı ( 16-30 arası)

112 hasta

%55 seviyesine indirmek

Konsültasyon Hekim Ulaşım Süresi Oranı ( 30’dan Büyük)

19 hasta

%5 seviyesine indirmek

Kontraslı Madde İle Çekilen Tomografi Oranı

%17,44

%15 seviyesine indirmek

Acil Servis Müşahede Kalma Oranı ( 0-30 arası )

%42,6

%60 seviyesine çıkarmak

Acil Servis Müşahede Kalma Oranı ( 31-60 arası )

%21,5

%30 seviyesine çıkarmak

Acil Servis Müşahede Kalma Oranı ( 60’tan Büyük )

%35,9

%10 seviyesine indirmek

Ön Vikrektomi Yapılan Hasta Oranı

%0

Aynı Seviyede Tutmak

Personel Devir Hızı ( İşe Giriş )

10 personel

%50 oranında azaltmak

Personel Devir Hızı ( İşten Çıkış )

8 personel

%50 oranında azaltmak

Sezeryan Oranı

85 hasta

Aynı Seviyede Tutmak

Yoğunbakım Bası Ülseri Oranı

%0

Aynı Seviyede Tutmak

2017 Yılı Kalite Faaliyetlerimiz
 1. Hastanemizin yanında bulunan arsayı alıp, ana binadan bağımsız 7 katlı poliklinik binasını halkımızın hizmetine sunduk. Böylelikle yatan hastaları ve ayaktan hastaları birbirinden izole ederek hasta memnuniyetini arttırma amacımızı gerçekleştirdik.
 2. Yeni poliklinik binamızda yapılması gereken tüm çalışmalar 5.5 ay gibi kısa bir sürede tamamlanarak (Binanın inşaası, personel ihtiyacı, tıbbi donanım, bilgi işlem, otomasyon, teknik altyapı, telefon hatları, sıhhi tesisat, oda planlamaları, yönlendirme vs.) faaliyete başlandı.
 3. Ana binamızı klinik haline getirerek yatan hasta servislerini 2 kattan 5 kata çıkradık.
 4. Klinik binasında bulunan daha önce poliklinik olarak kullanılan katlar hasta odası şeklinde yeniden yapılandırılmaya girerek hizmet kalitesini yükseltmeyi, yatak sayımızı arttırmayı hedefledik.
 5. Pnömatik tüp sistemi kurularak zaman alan manuel nakil işleri, test karışıklığına sebep olacak faktörlerin ortadan kaldırılması ve iş yükünü minimize ederek verimin arttırılması sağlandı.
 6. Gastroentroloji, göğüs hastalıkları, çocuk cerrahi, diyetisyen kliniği ve KBB polikliniğini 2’ye çıkarıp bünyemize dahil ederek halkımızın hizmetine sunduk.
 7. Kullanmış olduğumuz bütan gazı tüpleri yerine doğalgaz sistemine geçtik. Ayrıca aktif olan kazan tehlikeli olabileceğinden kat-kas sistemine geçtik. Böylece hasta güvenliği ve tesis güvenliği sağlanmış oldu. Ayrıca kömür ısıtmalı kazan değiştirilerek ısı konforu sağlayacak sistemle ısınma ve devamlı sıcak su üretimi artırıldı. Yemekhane ve diğer alanlardaki tüple çalışan cihazlar doğalgaza uygun hale getirilerek tesis güvenliği sağlandı.
 8. Yangın çıkış kapıları yangın esnasında otomatik açılabilecek manyetik kilitlerle desteklenerek dışarıdan gelebilecek tehditlere karşı tesis güvenliği sağlandı.
 9. Bina dışı enerji ana kabloları değiştirilerek yer altından kablolama sistemine geçildi.
 10. TDX sistemine araç plaka takip sistemi modülü eklenerek araç-giriş çıkışlarının kontrolü sağlandı. Böylece otoparkta hasta ve hasta yakını araçlarının güvenliği sağlandı.
 11. Klinik ve poliklinik binaları arası geçişin güvenli bir şekilde sağlanması için kart okuyucu sistemi kurularak geçiş sağlandı.
 12. Poliklinik binasında bulunan asansörlere engelliler için oturma alanı eklendi.
 13. MR’a metal dedektör alarak hasta güvenliğini en üst seviyede tutulması sağlandı.
 14. Hastanemizi fiili olarak 53 hasta yatağı, 18 küvöz, 4 genel yoğun bakım olmak üzere 75 yataklı modern bir hastane haline getirerek hastalarımıza sağlık hizmeti sunduk.
 15. Kömür ısıtmalı kazan değiştirilerek ısı konforu sağlayacak kat-kas sistemiyle ısınma ve devamlı sıcak su üretimi arttırıldı.
 16. Yemekhane ve diğer alanlardaki tüple çalışan cihazlar doğalgaza uygun hale getirilerek tesis güvenliği sağlanmış oldu.
 17. Hastanemizi 115 araçlık otopark haline getirerek hastalarımızın hizmetine sunduk.
 18. Hastanemiz 2017 yılı Anne ölüm hızı aynı seviyede tutuldu.
 19. Hastanemizin 2016 yılına oranla toplam sezaryan doğum oranı 36.54, Primer sezaryen oranı 17,5. Toplamda %6 oranında sezaryen oranında düşüş gözlenmiştir.
 20. 2017 yılı komite, kurul ve ekip üyeleri belirlenerek ilgililere tebliğ edilmiştir.
 21. 2017 yılı Sağlıkta Kalite Değerlendirmeleri için dökümanlar tekrar gözden geçirilmiş ve revize edilen 36 doküman, eski dokümanlar ile değiştirilmiştir.
 22. 2017 yılında personellerin nitelik ve niceliklerini geliştirmeye yönelik 61 hizmet içi eğitim, 100 uyum eğitimi ve 22 SKS eğitimi olmak üzere toplamda 183 eğitim yapıldı
 23. Yıllık plan dâhilinde komite-ekip-kurul toplantılarının %100’ü eksiksiz gerçekleştirilmiş ve gerekli faaliyet ve düzenleme çalışmaları başlatılmıştır.
 24. Düzeltici önleyici faaliyetlerin takibine devam edilmiş, 2017 yılında toplam 48 DÖF talebi olduğu görülmüştür.
 25. Birim Kalite Sorumluları ile birim hedefleri için yıllık plan dâhilinde toplantılar gerçekleştirilmiştir..
 26. Yıllık plan dâhilinde Üst Yönetim Bina Turu ayda 1 kez olacak şekilde yapılarak gerekli düzenlemeler ve görevlendirmeler yapılmıştır. .
 27. Risk değerlendirme ekibi oluşturularak saha içinde tesis güvenliği, çalışan ve hasta güvenliğini tehdit edebilecek unsurları engellemeyi ve gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyet başlatarak riskli olabilecek sorunları düzeltmeyi hedefledik.
 28. Çalışan risk değerlendirme çalışmaları tamamlanarak, risk değerlendirme raporu hazırlanmıştır.
 29. Güvenlik raporlama kapsamında analizler yapılıp takibi sağlanmıştır.
 30. 2017 yılı öz değerlendirme planı, takvimi hazırlanarak ilgili değerlendiricilerin eğitimi yapılmıştır. Değerlendirme yanında hemşire, temizlik personeli, sekreter ve idari birimlerde çalışan personele yerinde uygulamalarla eğitim verilmiştir.
 31. Öz değerlendirme süreci sonrasında tespit edilen uygunsuzluklar birim kalite sorumluları ile görüşülerek değerlendirilmiş ve DÖF’ ler başlatılarak takibi yapılmıştır. Öz değerlendirme raporu hazırlanarak üst yönetime sunulmuştur.
 32. Birim hedeflerinin takibi kapsamında ilgili birimlerin hedef puanlarına ulaşıp ulaşmadıklarını toplantı yaparak değerlendirmiş, hedef ulaşmayan birimler için DÖF başlatarak gerekli iyileştirme çalışmaları başlattık..
 33. Hastanemizin hasta kabul giriş kısmında, servis katlarında, poliklinik koridorlarında bulunan plexi kutularımıza bıraktığımız A4 ebatında 3 kıvrımlı olan yeni tasarım el broşürlerimiz hastalarımızı bilgilendirmek amacı ile hastanemiz içerisinde kullanılmaya devam edilmiştir.
 34. Lejyonel hastalığını tesisimizde tehdit haline gelmesini önlemek için teknik servis tarafından belirlemiş olduğumuz aralıklarla kazanların ve klimaların bakımı ve takibi yapıldı.
 35. Saha kısmına bakan 4 kamera yerleştirmesi yapılıp hasta ve çalışan güvenliği sağlandık.
 36. Çalışan Memnuniyet Anketleri sonucuna göre personellerin görüş ve önerileri değerlendirilip iyileştirme çalışmaları başlandı. Personel motivasyonunu artırmak için ödüllendirmeler ve teşekkür belgeleri kapsamında uygulamalar arttı, daha rahat çalışma alanı sağlamak için yeni koltuklar alındı, personellerin kendilerini güvende hissedebilmeleri için güvenlik devriyeleri sıklaştı. Sıkıntılara çözüm bulabilmek için birim toplantıları ayda bir olacak şekilde düzenlendi. İletişimde meydana gelen sıkıntıları azaltmak için personellere iletişim eğitimleri verildi.
 37. Gebe bilgilendirme sınıfı açılarak doğum öncesi anne ve anne adaylarına eğitimler düzenlenerek gebelik süreciyle ilgili bilgilendirilmeler yapıldı. Doğum öncesi ve sonrası emzirme eğitimi verilerek anne sütünün önemi konusunda hasta ve hasta yakınlarının bilinçlenmesi sağlandı.
2018 Yılı Kalite Hedeflerimiz

2018 STRATEJİK HEDEFLERİMİZ

 1. Hasta sayımızı %20 oranında artırmak ve kaliteli sağlık hizmeti sunmak..
 2. Hastanemizin 2017 yılına oranla Sezeryan doğum oranını %15 oranında düşürmek ve bunun için normal doğumu teşvik edecek yöntemler geliştirmek.
 3. Hastanemiz 2017 yılı Anne ölüm hızı olan 0 rakamını aynı seviyede tutmak
 4. Hastanemiz 2017 yılı Bebek ölüm hızı oranını düşürmek.

Hastane İşletmeciliğinde Verimliliği Artırmak

 1. TDX sisteminden demirbaş modülü oluşturmak. cihazların kalibrasyon tarihine sistem aracılığı ile ulaşmak, Cihaz arızalandığında SMS ile ilgililerin bilgilendirilmesini sağlayıp görevlendirmeyle takibinin sağlamak.
 2. Anket sistemini revize edip “SMS bildirim programı” ile hastanemize müracaat eden hastalara memnuniyet anketlerini SMS olarak göndererek daha çok kitleye ulaşma, daha net ve objektif bir değerlendirme yapabilme ve personelin zamandan tasarruf etmesi için bir modül oluşturmak. Birim –Alan –Tür hatta personel düzeyinde istatistiki verilere ulaşıp gerektiğinde düzenleyici önleyici faaliyetler başlatmak.
 3. NetWork alt yapısını geliştirip daha iyi performans ile hastalara hizmet vermek.

Hastane Personelini Nitelik Ve Nicelik Yönünden Geliştirmek

 1. İhtiyaçlar doğrultusunda idari ve sağlık personel sayısını artırmak
 2. 2018 yılında Toplamda 100 eğitim yapmak ve bu eğitimleri %90 katılımla tamamlamak.
 3. 2018 yılında toplamda 80 adet Komite-Kurul-Ekip toplantısı yapmak ve %95 oranında eksiksiz tamamlamak.
 4. 2018 yılında Öz değerlendirme çalışmalarını ve prosedürünü hasta genelinde yaygınlaştırmak, öz değerlendirme öncesi ve sonrası bölümlerin kendi durumlarına ayna tutmak, Öz değerlendirme sonrası yapılacak hedef öz değerlendirme ile de personelin SKS açısından uyumunu ve çabasını görüp hedefi tutturan birim çalışanlarını tümden ödüllendirmek
 5. Öz değerlendirme çalışmalarını yıllık çalışma planına ve prosedürüne uygun standardize edip, Hastane standartlarını birimler tarafından uygulanabilirliğini değerlendirmek.
 6. SKS Kalite değerlendirmeleri sonrası gerekli alanlarda revizyonlar yapmak.
Hasta Ve Çalışan Odaklı Hizmetler Sunmak
 1. Hastanemiz 2018 yılı Eylem Planı hazırlanmış olup, bu kapsamda hizmet kalitesini yükseltmek, hasta ve çalışan memnuniyetini daha iyi hale getirmek için gerekli işlemler, standart uygulamalar ve acil ihtiyaçlar hedeflenmiştir.
 2. 2018 yılı Çalışan Memnuniyet Anketleri sonuçlarına göre analiz yapıp, öz değerlendirmeye göre personel ödüllendirmeleri yapmak.
 3. 2017 Çalışan Memnuniyet Anketleri raporlarına göre; birim sorumluları ile istenilen düzeyde iletişim kurulmadığından bunun neden olduğu aksaklıkları gidermek amacıyla özellikli görevlendirme yapılıp personeller arası iletişim bağının güçlenmesini sağlamak.
 4. 2018 yılı için Hasta Memnuniyet oranını %90 oranına getirmek.
 5. 1. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Polikliniğini, Üroloji Polikliniğini Ortopedi ve Travmatoloji Polikliniğini ve Genel Cerrahi Polikliniğini 2’ye, Kadın Doğum Polikliniğini 6’ya çıkarıp halkımızın hizmetine ve tercihine sunduk.
Kalite Faaliyetlerimiz

  2018 Yılı Kalite Faaliyetlerimiz
  1. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Polikliniğini, Üroloji Polikliniğini Ortopedi ve Travmatoloji Polikliniğini ve Genel Cerrahi Polikliniğini 2’ye, Kadın Doğum Polikliniğini 6’ya çıkarıp halkımızın hizmetine ve tercihine sunduk.
  2. Acil servisimizi 6 gözlem yatağından 13 gözlem yataklı servis haline getirdik.
  3. Hastanemiz 2018 yılı Anne ölüm hızını 0 seviyesinde tuttuk.
  4. Klinik binasında bulunan daha önce poliklinik olarak kullanılan katlar hasta odası şeklinde yeniden yapılandırılmaya girerek hizmet kalitesini yükseltmeyi, yatak sayımızı arttırmayı hedefledik.
  5. Pnömatik tüp sistemi kurularak zaman alan manuel nakil işleri, test karışıklığına sebep olacak faktörlerin ortadan kaldırılması ve iş yükünü minimize ederek verimin arttırılması sağlandı.
  6. Gastroentroloji, göğüs hastalıkları, çocuk cerrahi, diyetisyen kliniği ve KBB polikliniğini 2’ye çıkarıp bünyemize dahil ederek halkımızın hizmetine sunduk.
  7. Kullanmış olduğumuz bütan gazı tüpleri yerine doğalgaz sistemine geçtik. Ayrıca aktif olan kazan tehlikeli olabileceğinden kat-kas sistemine geçtik. Böylece hasta güvenliği ve tesis güvenliği sağlanmış oldu. Ayrıca kömür ısıtmalı kazan değiştirilerek ısı konforu sağlayacak sistemle ısınma ve devamlı sıcak su üretimi artırıldı. Yemekhane ve diğer alanlardaki tüple çalışan cihazlar doğalgaza uygun hale getirilerek tesis güvenliği sağlandı.
  8. Yangın çıkış kapıları yangın esnasında otomatik açılabilecek manyetik kilitlerle desteklenerek dışarıdan gelebilecek tehditlere karşı tesis güvenliği sağlandı.
  9. Bina dışı enerji ana kabloları değiştirilerek yer altından kablolama sistemine geçildi.
  10. TDX sistemine araç plaka takip sistemi modülü eklenerek araç-giriş çıkışlarının kontrolü sağlandı. Böylece otoparkta hasta ve hasta yakını araçlarının güvenliği sağlandı.
  11. Klinik ve poliklinik binaları arası geçişin güvenli bir şekilde sağlanması için kart okuyucu sistemi kurularak geçiş sağlandı.
  12. Poliklinik binasında bulunan asansörlere engelliler için oturma alanı eklendi.
  13. MR’a metal dedektör alarak hasta güvenliğini en üst seviyede tutulması sağlandı.
  14. Hastanemizi fiili olarak 53 hasta yatağı, 18 küvöz, 4 genel yoğun bakım olmak üzere 75 yataklı modern bir hastane haline getirerek hastalarımıza sağlık hizmeti sunduk.
  15. Kömür ısıtmalı kazan değiştirilerek ısı konforu sağlayacak kat-kas sistemiyle ısınma ve devamlı sıcak su üretimi arttırıldı.
  16. Yemekhane ve diğer alanlardaki tüple çalışan cihazlar doğalgaza uygun hale getirilerek tesis güvenliği sağlanmış oldu.
  17. Hastanemizi 115 araçlık otopark haline getirerek hastalarımızın hizmetine sunduk.
  18. Hastanemiz 2017 yılı Anne ölüm hızı aynı seviyede tutuldu.
  19. Hastanemizin 2016 yılına oranla toplam sezaryan doğum oranı 36.54, Primer sezaryen oranı 17,5. Toplamda %6 oranında sezaryen oranında düşüş gözlenmiştir.
  20. 2017 yılı komite, kurul ve ekip üyeleri belirlenerek ilgililere tebliğ edilmiştir.
  21. 2017 yılı Sağlıkta Kalite Değerlendirmeleri için dökümanlar tekrar gözden geçirilmiş ve revize edilen 36 doküman, eski dokümanlar ile değiştirilmiştir.
  22. 2017 yılında personellerin nitelik ve niceliklerini geliştirmeye yönelik 61 hizmet içi eğitim, 100 uyum eğitimi ve 22 SKS eğitimi olmak üzere toplamda 183 eğitim yapıldı
  23. Yıllık plan dâhilinde komite-ekip-kurul toplantılarının %100’ü eksiksiz gerçekleştirilmiş ve gerekli faaliyet ve düzenleme çalışmaları başlatılmıştır.
  24. Düzeltici önleyici faaliyetlerin takibine devam edilmiş, 2017 yılında toplam 48 DÖF talebi olduğu görülmüştür.
  25. Birim Kalite Sorumluları ile birim hedefleri için yıllık plan dâhilinde toplantılar gerçekleştirilmiştir..
  26. Yıllık plan dâhilinde Üst Yönetim Bina Turu ayda 1 kez olacak şekilde yapılarak gerekli düzenlemeler ve görevlendirmeler yapılmıştır. .
  27. Risk değerlendirme ekibi oluşturularak saha içinde tesis güvenliği, çalışan ve hasta güvenliğini tehdit edebilecek unsurları engellemeyi ve gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyet başlatarak riskli olabilecek sorunları düzeltmeyi hedefledik.
  28. Çalışan risk değerlendirme çalışmaları tamamlanarak, risk değerlendirme raporu hazırlanmıştır.
  29. Güvenlik raporlama kapsamında analizler yapılıp takibi sağlanmıştır.
  30. 2017 yılı öz değerlendirme planı, takvimi hazırlanarak ilgili değerlendiricilerin eğitimi yapılmıştır. Değerlendirme yanında hemşire, temizlik personeli, sekreter ve idari birimlerde çalışan personele yerinde uygulamalarla eğitim verilmiştir.
  31. Öz değerlendirme süreci sonrasında tespit edilen uygunsuzluklar birim kalite sorumluları ile görüşülerek değerlendirilmiş ve DÖF’ ler başlatılarak takibi yapılmıştır. Öz değerlendirme raporu hazırlanarak üst yönetime sunulmuştur.
  32. Birim hedeflerinin takibi kapsamında ilgili birimlerin hedef puanlarına ulaşıp ulaşmadıklarını toplantı yaparak değerlendirmiş, hedef ulaşmayan birimler için DÖF başlatarak gerekli iyileştirme çalışmaları başlattık..
  33. Hastanemizin hasta kabul giriş kısmında, servis katlarında, poliklinik koridorlarında bulunan plexi kutularımıza bıraktığımız A4 ebatında 3 kıvrımlı olan yeni tasarım el broşürlerimiz hastalarımızı bilgilendirmek amacı ile hastanemiz içerisinde kullanılmaya devam edilmiştir.
  34. Lejyonel hastalığını tesisimizde tehdit haline gelmesini önlemek için teknik servis tarafından belirlemiş olduğumuz aralıklarla kazanların ve klimaların bakımı ve takibi yapıldı.
  35. Saha kısmına bakan 4 kamera yerleştirmesi yapılıp hasta ve çalışan güvenliği sağlandık.
  36. Çalışan Memnuniyet Anketleri sonucuna göre personellerin görüş ve önerileri değerlendirilip iyileştirme çalışmaları başlandı. Personel motivasyonunu artırmak için ödüllendirmeler ve teşekkür belgeleri kapsamında uygulamalar arttı, daha rahat çalışma alanı sağlamak için yeni koltuklar alındı, personellerin kendilerini güvende hissedebilmeleri için güvenlik devriyeleri sıklaştı. Sıkıntılara çözüm bulabilmek için birim toplantıları ayda bir olacak şekilde düzenlendi. İletişimde meydana gelen sıkıntıları azaltmak için personellere iletişim eğitimleri verildi.
  37. Gebe bilgilendirme sınıfı açılarak doğum öncesi anne ve anne adaylarına eğitimler düzenlenerek gebelik süreciyle ilgili bilgilendirilmeler yapıldı. Doğum öncesi ve sonrası emzirme eğitimi verilerek anne sütünün önemi konusunda hasta ve hasta yakınlarının bilinçlenmesi sağlandı.
  2019 Yılı Kalite Hedeflerimiz
  Sağlık Hizmetlerindeki Kaliteyi Arttırmak
  • Hasta sayımızı %20 oranında arttırmak ve kaliteli sağlık hizmeti sunmak.
  • Hastanemizin 2018 yılına oranla Primer Sezaryen doğum oranını %18’e düşürmek ve bunun için normal doğumu teşvik edecek yöntemler geliştirmek.
  • Hastanemiz 2019 yılı Anne ölüm hızı olan 0 rakamını aynı seviyede tutmak
  • Hastanemiz 2019 yılı Bebek ölüm hızı oranını düşürmek.
  Hastane İşletmeciliğinde Verimliliği Arttırmak
  • Eğitimlerin verimliliğini takip edebilmek ve daha objektif sonuçlar alabilmek için Eğitim Değerlendirme modülü geliştirip “SMS bildirim programı” ile katılımcıların görüş ve önerisini alabileceğimiz bir modül yazmak.
  • Meslek –Cinsiyet –Eğitimci değerlendirme hatta görüş ve önerilere ulaşabilecek istatistiki verilere göre gerektiğinde; Fiziki ortam, eğitmen, Eğitim materyalleri düzeyinde düzenleyici önleyici faaliyetler başlatmak.
  Hastane Personelini Nitelik Ve Nicelik Yönünden Geliştirmek
  • İhtiyaçlar doğrultusunda idari ve sağlık personel sayısını arttırmak.
  • 2019 yılında eğitim sayısını arttırmak ve bu eğitimleri %90 katılımla tamamlamak.
  • 2019 yılında Komite-Kurul-Ekip toplantılarını eksiksiz yapmak ve %100 oranında eksiksiz tamamlamak.
  • 2019 yılında öz değerlendirme çalışmalarını ve prosedürünü hastane genelinde yaygınlaştırmak, öz değerlendirme öncesi ve sonrası bölümlerin kendi durumlarına ayna tutmak, öz değerlendirme sonrası yapılacak hedef öz değerlendirme ile de personelin SKS açısından uyumunu ve çabasını görüp hedefi tutturan birim çalışanlarını tümden ödüllendirmek.
  • Öz değerlendirme çalışmalarını yıllık çalışma planına ve prosedürüne uygun standardize edip, Hastane standartlarını birimler tarafından uygulanabilirliğini değerlendirmek.
  • SKS Kalite değerlendirmeleri sonrası gerekli alanlarda revizyonlar yapmak.
  Hasta Ve Çalışan Odaklı Hizmetler Sunmak
  • Hastanemiz Eylem Planı hazırlanmış olup, bu kapsamda hizmet kalitesini yükseltmek, hasta ve çalışan memnuniyetini daha iyi hale getirmek için gerekli işlemler, standart uygulamalar ve acil ihtiyaçlar hedeflenmiştir.
  • 2019 yılı Çalışan Memnuniyet Anketleri sonuçlarına göre analiz yapıp, öz değerlendirmeye göre personel ödüllendirmeleri yapmak.
  • 2018 Çalışan Memnuniyet Anketleri raporlarına göre; birim sorumluları ile istenilen düzeyde iletişim kurulmadığından bunun neden olduğu aksaklıkları gidermek amacıyla özellikli görevlendirme yapılıp personeller arası iletişim bağının güçlenmesini sağlamak.
  • 2019 yılı için Hasta Memnuniyet oranını %90 oranına getirmek.
  • Hasta Güvenliğini tehlikeye atacak unsurların (hasta düşmeleri, cerrahi güvenlik, transfüzyon güvenliği, hasta transferi vb) önlenmesi için personellere eğitim düzenlemek.
  • Çalışan Güvenliğini sağlamak, İş kazalarını oluşumundan önce engellemek bilinciyle; alan denetimlerini sıklaştırmak, gerekli ekipmanların bölüm bazlı alanlarda bulundurulmasını sağlayıp, kullanılmasını iş standardı haline getirmek.

  <li>

  Translate »