Kalite Politikamız

  1. T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından en son güncellenmiş olan SKS kapsamında gerekli düzenlemeleri yapılması,
  2. Hasta haklarını koruyarak Etik ilkelere dayalı sağlık hizmeti sunmak, Ayaktan ve yatarak hizmet alan hastalarımıza doğru tanı ve tedavi hizmetlerini sunmak yaşam kalitelerini arttırma amacıyla SKS Dökümanlarının dinamizmi ve uygulanmasının önünün açılmasını sağlamak,
  3. Hasta memnuniyeti odaklı hizmet anlayışını desteklemek,
  4. Hasta ve çalışan güvenliği odaklı risk analizlerine önem vermek,  belirlenen risklere yönelik iyileştirme çalışmaları yapmak,
  5. Kalite Yönetim Sisteminin Amaç ve Hedeflerine ulaşmak ve Misyon ile Vizyon hedeflerinin gerçekleşmesi için birimlerden gelen kaynak ve eğitim ihtiyacının sağlanması, tüm çalışanların kendi birimlerinde liderliğini göstermesi için desteklenmesini sağlamak,
  6. KVKK ve ilgili yasalar çerçevesinde elde etmiş veya işlemiş olduğumuz tüm verilerin muhafazasını sağlamak,
  7. Sağlıkta kalite Ulusal ve Uluslararası standartlarına uygun hizmet sunmak, bu amaçla tüm çalışanların katılımıyla, tedarikçilerimizle birlikte, proses ve hizmet kalitesini geliştirerek müşteri memnuniyetini sağlayarak sürekli iyileştirmeyi esas alacak yönetimsel kadro ile yol izlemek,
  8. Tüm kademedeki Çalışanlarımızda kalite bilincini oluşturmak,
  9. Kurumumuzun her kademesinde, tüm çalışan ve paydaşlarımızla, sürekli gelişen bir kalite yönetim sistemimizin etkinliğinin hesap verilebilir düzeyde takip etmek ve raporlamak.

Güncelleme Tarihi: 2023

Translate »